Biyoloji Bölümü

Biyologlar öncelikli olarak akademik kariyer yolunda ilerleyebilirler.Biyoloji geniş bir alana hitap ettiği için uzmanlaşılacak alan seçeneği oldukça fazladır.

Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda her türlü tıbbi analizlerin yapılmasında, tıbbi araştırma ve destek ünitelerinde,

Çevre koruma, kontrol ve ekolojik planlama ile ilgili alanlarda,

Biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda her türlü araştırma-geliştirme ve üretim faaliyetinde,

Hidrobiyoloji ve Su ürünleri ile ilgili araştırma ve üretim faaliyetlerinde,

Milli Parklar, Doğa Koruma, Yaban Hayatı Koruma ve Özel Çevre Koruma alanlarında biyoçeşitlilik (fauna ve flora), ekoloji, doğa yönetimi ve yaban hayatı uzmanı olarak,

Biyoloji eğitim-öğretim faaliyetleri ve Biyoloji programlarının geliştirilmesinde,

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporlarının hazırlanmasında,

Tarım ve Ormancılık alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde,

Gıda Kontrol Laboratuarlarında,

Arıtma tesislerinde,

Biyolojik Ürünlerle ilgili standartların belirlenmesinde,

Kriminoloji Laboratuvarları ve Adli Tıp'la ilgili alanlarda,

Biyomedikal çalışma alanlarında,

İlaç ve hammaddelerinin, kozmetik ürünlerinin üretimi, kalite kontrolünde, araştırma ve geliştirme çalışmalarında,

Nükleer tesisler ve radyasyon kullanılan işletmelerde,

Hayvanat bahçelerinde, yaban hayvanı rehabilitasyon ve barındırma tesislerinde, 

Arboretumlar, Botanik bahçeleri, yabani bitki türlerinin depolandığı ve işlendiği merkezlerde çalışabilmektedirler.

Ayrıca Alan Öğretmenliği (formasyon sertifikası alındığı taktirde) yapabilirler. 

 

Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş yardımcılığı 

Özel okul ve dershanelerde öğretmenlik