Farmakoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Ceren GÜNEY

Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Beyza MERTAŞ