Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Miray İLHAN (Başkan)

Araştırma Görevlileri

Araş.Gör. Maide ÖZTÜRK