İş Akış Süreçleri

 

Öğrenci İşleri Aslı Gibidir Belge Onay İşlemleri
Burs İşlemleri
Ders Açma ve Danışman Atama İşlemleri
Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri
Disiplin İşlemleri
Geçici Mezuniyet Belgesi Hazırlama İşlemleri
Harç İade İşlemleri
Hatalı Not Düzeltme İşlemleri
İlişik Kesme İşlemleri
Kayıt Dondurma İşlemleri
Kayıt İşlemleri
Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrenci Seçme İşlemleri
Mazeret Sınavı İşlemleri
Mezuniyet İşlemleri
Öğrenci Kimliği ve Bandrol Dağıtım İşlemleri
Öğrenci Temsilcisi Seçimi İşlemleri
Talep Edilen Öğrenci Belgelerinin Hazırlanması İşlemleri
Tek Çİft Ders Sınavı İşlemleri
Yatay ve Dİkey Geçiş İşlemleri
Yaz Okulu İşlemleri
   
Mali İşler Ek Ders İşlemleri
Giyim Yardımı İşlemleri
Maaş İşlemleri
Ödenek Talebi İşlemleri
Yersiz ve Fazla Yapılan Ödemelerin İade İşlemleri
Yıl Sonu İşlemleri
Yolluk İşlemleri
   
Yazı İşleri Dilekçe İş Akışı
E-BYS Üzerinden Gelen Evrak İşlemleri
Yazışmalar
   
Taşınır İşlemleri            Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri
Hibe Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri
Satın Alma Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri
Doğrudan Temin Yoluyla Satın Alma İşlemleri
Demirbaş Eşya Zimmetleme İşlemleri
Hurdaya Ayırma Yoluyla Taşınır Çıkış İşlemleri
Devir Yoluyla Taşınır Çıkış İşlemleri
Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri
Demirbaş Eşya Zimmet Düşme İşlemleri
   
Personel İşleri Araştırma Görevlisi Alım Süreci
Araştırma Görevlileri Süre Uzatma İşlemleri
Doktor Öğretim Üyesi Alım Süreci
Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma İşlemleri
Göreve Başlama İşlemleri 
Ders Görevlendirme İşlemleri
39. Madde Görevlendirmeleri İşlemleri
İzin İşlemleri
Sağlık İzni İşlemleri
Görevden Ayrılma İşlemleri