Fikri Mülkiyet İşlem Akışı

Düzce TTO, Düzce Üniversitesi "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Komisyonu (DÜFİM)" tarafından oluşturulan stratejiler ve iş planı çerçevesinde, Üniversite mensubu olan tüm araştırmacıların (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve öğrenciler) Üniversite bünyesinde gerçekleştirdikleri bilimsel araştırma ve projeler neticesinde ortaya çıkan nihai buluş, yeni yöntem, tasarım, faydalı model gibi çıktıların fikri mülkiyet hakları (Patent/Faydalı Model vs.) için, tüm araştırmacılara destek vermektedir.

Araştırmacı ve buluşçulara, işbirliği yaptığı çözüm ortakları ile birlikte Üniversite mensubu tüm araştırmacıların ortaya koyduğu buluşların ön araştırmasının yapılması, Patent/Faydalı Model başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuruların yapılması ve takibi konularında ve ayrıca bu süreçlerde yararlanılabilecek mevcut hibe ve desteklerin sağlanması konusunda yardımcı olmaktadır. Düzce TTO ayrıca, Düzce Üniversitesinin Türk Patent ve Marka Kurumu ile imzaladığı protokol çerçevesinde, kendisine gelecek olan başvurulara yardımcı olmak üzere bir "TPMK Bilgi ve Doküman Birimi" olarak da hizmet vermektedir.

Düzce TTO bünyesinde yürütülen FSMH süreçleri kapsamında buluş başvuru ve iş akış sürecleri aşağıda sunulmuştur.


 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Üniversiteye başvuru iş akış süreci
  • Patent Tescil Sürecinin ise aşağıdaki gibi olması öngörülmektedir;

  • İsteğe bağlı patent ön araştırması (1-2 hafta)
  • Patent Başvurusunun yapılması (2-4 hafta)
  • Şekli İncelemenin Tamamlanması (~2. ay)
  • Araştırma Talebi - Patent çevirisi (~3. ay)
  • Patent Araştırmasının tamamlanması (~12. ay)
  • Patent İncelemesinin başlaması (~ 14. ay)
  • Patent İncelemesinin tamamlanması (~20. ay)*
  • Belge kararının gelmesi (~28. ay)
  • Tescil Belgesi ücretinin ödenmesi (~30. ay)
  • Tescil Belgesinin gelmesi (~32. ay)
  • Tescil sonrası itiraz süreci (6 ay)

  * İnceleme raporunun olumsuz gelmesi durumunda gerekli savunmaları vermek suretiyle 2 inceleme hakkı daha mevcuttur. Bu durumda süreç 1-2 yıl daha uzayabilmektedir.


  • TPMK’na yapılacak Patent Başvuru Süreci


  • TPMK’na Yapılacak Faydalı Model Başvuru Süreci;