2021 Yılı İç Değerlendirme Süreci ve Formları

Üniversitemiz Kalite Komisyonu Yönergesi 7. Maddesi (d) bendi "Kalite Komisyonu akademik birim komisyonu üyelerinden oluşan üç(3) akademik, bir(1) idari ve bir(1) öğrenciden oluşan değerlendirme ekipleri oluşturularak birimlerin iç değerlendirmesini İç Değerlendirme Kılavuzu doğrultusunda yapar." şeklindedir ancak Covid-19 pandemisinden dolayı 2020 ve 2021 yılı iç değerlendirme süreci bir (1) akademik bir (1) personel tarafından gerçekleştirilecektir. Değerlendirme ekiplerinin oluşturulması ve takibi Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından yürütülür " hükmü uyarınca İç Değerlendirme Ekipleri oluşturulmuştur. Kasım 2021 - Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak olan IV. İç Değerlendirme faaliyetleri, kesinlikle bir denetleme olmayıp, Üniversitemize bağlı birimlerin durumlarını yerinde tespit edip, yapılan iyileştirme çalışmalarını, birimlerin güçlü yönlerini, iyileştirmeye açık yönlerini ve ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik bir değerlendirme çalışmasıdır.


İç Değerlendirme Süreci ve Dokümanları

İç Değerlendirme Süreçleri İş Akış Şeması  

Birim Tanıtım Formu

Örnek Çalışma Planı

Yöneticilere Sorulacak Sorular

Akademik Perosonele Sorulacak Sorular

İdari Personele Sorulacak Sorular

Öğrencilere Sorulacak Sorular

İç Değerlendirme Geri Bildirim Raporu

2021 Yılı İç Değerlendirme Ekip Listesi ve Değerlendirme Takvimi (Güncellenme Tarihi: 15.11.2021)

İç Değerlendirme Ekibi Eğitim Sunumu (14.11.2021)

Düzce Üniversitesi Kalite Komisyonu Yönergesi