Misyon ve Vizyon

MİSYON: Personelin; atama, sağlık, izin, sicil, kadro, emeklilik gibi özlük işleri ile ilgili işlemleri yapmak. Üniversitenin tüm birimlerinde çalışan personeli bilgilendirerek, süratli, doğru, verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli hizmet sunmak. Günün şartlarına ve değişimine ayak uydurmada yetersiz kalmamak için personelin yapısal değişimine de hizmet verebilecek yeni personel politikaları oluşturarak Üniversitemizin işleyişi ve gelişimine katkıda bulunmak. 

VİZYON: Personel rejimi ile personel dağılımı konularında orta ve uzun vadeli projeler üreterek insan ve mevcut kaynakların en uygun,  en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. Üniversitemizde; araştıran, öğrenen, öğrendiğini uygulayan, sorunlara çözüm üreten, paylaşan, kendini geliştiren, gelişim ve değişimlere ayak uydurabilen, mutlu personel profili yaratabilmek. Günün şartlarına ve değişimine ayak uydurmada yetersiz kalmamak için personelin yapısal değişimine de hizmet verebilecek yeni personel politikaları oluşturarak Üniversitemizin işleyişi ve gelişimine katkıda bulunmak.