Başkanlığımız

 Personel Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında Üniversitelerin İdari Teşkilatlanması ile ilgili yayınlanan 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen esaslara göre; 5467 sayılı Kanunla kurulan Düzce Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 17.03.2006 tarihinde kurulmuştur.