Birimimiz

Düzce Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarının mevzuata uygun bir şekilde planlanması, yürütülme ve değerlendirme süreçlerinde danışmanlık yapmak ve destek vermek amacıyla kurulmuştur. Koordinatörlüğümüz bu görevinin yanı sıra, kurum içi/kurumlararası öğretim elemanı görevlendirme (2547/40a-d., 2547/31., 657/89. Maddeleri uyarınca) işlemlerinin düzenli ve verimli yürütülmesi için eşgüdümü sağlamak, Üniversitede ortak derslik, amfi, laboratuvar ve diğer eğitim mekanlarının aktif kullanımı ve eğitim mekanlarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, Koordinatörlüğün amacı doğrultusunda akademik birimlerde oluşması muhtemel sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Rektörlüğe sunulmak üzere rapor hazırlamak misyonunu üstlenmiştir.

Koordinatör ve Şef olarak iki kişiden oluşan ekibimiz Eğitim-Öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi bağlamında Üniversitemizin tüm paydaşlarıyla ortak çalışmalar yürütmektedir.