Derslerin Gruplara/Şubelere Bölünmesi

Akademik birimlerimizin öğretim programlarında yer alan bazı dersler, sınıfların aşırı kalabalıklığı ve/veya fiziksel olanakların yeterli olmaması, dersin uzmanlık alanından kaynaklanan gerekçelerinden ötürü gruplara/şubelere bölünerek yürütülmektedir. Söz konusu ders, gruplara bölünerek bir öğretim elemanı tarafından haftalık ders programında farklı saatlerde yürütülebildiği gibi birden çok öğretim elemanı tarafından aynı saatlerde farklı derslik/laboratuvarlarda eş zamanlı da yürütülmektedir. 

Derslerin gruplara bölünerek nasıl yürütüleceği Düzce Üniversitesi Ders Görevlendirmeleri İlişkin Usul ve Esaslar'ın 6.maddesinde belirtilmiştir. Gruplara/şubelere bölünerek yürütülecek dersler için öncelikle Koordinatörlüğümüzden görüş alınmalıdır, gelen görüş doğrultusunda akademik birimlerin söz konusu konuya ilişkin yönetim kurulu kararı alması gerekmektedir. Son olarak; birimlerin Yönetim Kurullarından geçen karar, Personel Daire Başkanlığına onay için ayrıca gönderilir. Gruplara bölünen derslerle ilgili ihtiyaç duyulabilecek tüm dökümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İş Akış Şeması (Dikkat edilmesi gereken hususlar ve talebin uygun görülmeme sebepleri)

Gruplara/Şubelere Bölünen Derslerle İlgili Bölüm Kurulu Karar Örneği (pdf formatlı)

Gruplara/Şubelere Bölünen Derslerle İlgili Bölüm Kurulu Karar Örneği (word formatlı)

Dersin Gruplara / Şubelere Bölünmesi Halinde Düzenlenecek Çizelge

Birleştirilmiş Tablo (Gruplara bölünmesi planlanan derslerin fazla olması durumunda doldurulmalıdır. Bölüm Kurulu Kararlarında belirtilen tüm dersler, Dekanlık/Müdürlük makamı tarafından söz konusu tabloda ayrıca birleştirilerek, dijital hali (doc) Bölüm Kurulu Karaları ile birlikte üst yazı ekiyle gönderilmelidir.