İkamet

Türkiye’de öğrenim gören bütün uluslararası öğrencilerin öğrenim gördükleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası tescil işlemleri yapılmaktadır.

Konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının bilgilendirme yazısı için tıklayınız.