Formlar

Şablon Yazılar Kılavuzunda yer alan tüm belgelerin (şablon yazıların) excel ve word formatlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hangi belgeye ulaşmak istiyorsanız maddenin üzerine tıklamanız yeterlidir.

 

1. YÖNETİMSEL İŞLER

1.1. H.E. Yabancı Diller Yüksekokulu Kurumsal Kimlik Paketi

1.2. Yabancı Diller Yüksekokulu Bölüm ve Program Adları

1.3. Ders Programı

1.3.a. Ders Programı Şablonu

1.4. Mazeret İzinleri Üst Yazısı

1.5. YO Kurulu ve YO Yönetim Kurulu

1.6. Harcama Yetkilisi Vekaleti

1.6.a. Harcama Yetkilisi Vekaletinin Personel Daire Başkanlığına Bildirilmesi

1.6.b. Harcama Yetkilisi Vekaletinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Bildirilmesi

1.6.c. Harcama-Yetkisi Devir Formu

1.7. Gerçekleştirme Görevlisi Vekaleti

1.7.a. Gerçekleştirme Görevlisi Vekaletinin Strateji Geliştirme Başkanlığına Bildirilmesi

1.7.b. Gerçekleştirme Görevlisi Vekalet_İmza Sirküsü

1.8. Süt İzni Kullanım Talebi

1.9. Yolluklu ve Yolluksuz Görevlendirmeler

1.9.a. Yolluklu Görevlendirme Talep Yazısı

1.9.b. Yolluksuz Görevlendirme Talep Yazısı

1.10. Öğretim Görevlisi Kadrosuna Yeniden Atanma Aşamaları

1.10.a. Öğretim Görevlisinin Yeniden Atanma İçin Yazacağı Talep Dilekçesi

1.10.b. Faaliyet Raporu

1.10.c. Bölüm Başkanlığının Müdürlüğe Yazacağı Üst Yazı (1 Öğr.Gör ataması için)

1.10.d. Bölüm Başkanlığının Müdürlüğe Yazacağı Üst Yazı (Birden fazla Öğr.Gör ataması için)

1.10.e. Yüksekokulumuz Öğretim Elemanları Görev Süreleri

1.11. Düzeltici, Önleyici Faaliyet Formu (DÖF)- İstek ve Şikayetler İçin

1.12. Birim Oryantasyon Takip Formu

 

2. EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ İŞLER

 

2.1. Derslerin Gruplara Ayrılma Gerekçeleri

2.2.a. Birden Fazla Öğretim Elemanı Tarafından Verilen Derslerin Haftalara Göre Dağılımı-Tablo 2

2.2. Sınav Tarihleri İlan Formu

2.3. Sınav Evrakları

2.3.a. Sınav Tutanağı

2.3.b. Sınav Evrakı (Sınav evraklarının bulunduğu zarfın üstündeki etiket)

2.3.c. Not bildirim formu - Sınav Sonuç Belgesi (Listeye OBS'den de ulaşılabilir)

2.3.d. Sınav Kağıdı Teslim Tutanağı

2.4. Ders Devam Muafiyet Tablosu

2.5. Ders Görevlendirmesi

2.5.a. Ek Ders Karşılığı (40.a) Farklı Bir Birimden Öğretim Elamanı Görevlendirme Talebi Üst Yazısı

2.5.b. Öğretim Elamanı Görevlendirme Yazıları Takip Tablosu

2.5.c. Ders Yükü Tablosu

 

3. ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ İŞLER

3.1. Bilimsel Çalışmalara Ait Tablolar

3.1.a. Bireysel Çalışma Raporu

3.1.b. Tüm Akademisyenlerin Bilimsel Çalışmaları

3.2. Kurum Dışı Paydaşlar ve Kurum Etkinlikleri Tablosu

 

4. MALİ İŞLER

4.1. Doğrudan Temin

4.1.a. Tif Raporu

4.1.b. Ödeme Emri

4.1.c. Performans

4.2. Telefon Faturası

4.2.a. Ödeme Emri

4.2.b. Performans

4.2.c. Hakediş Belgesi Örneği

4.2.d. Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi Örneği

4.2.e. Hizmet İşleri Kabul Tutanağı Örneği

4.2.f. Muayene Kabul Komisyonu Listesi Örneği

4.2.g. Resmi Özel Görüşme Listesi

4.3. Bütçe Hazırlık Aşamaları

4.3.a. Tavan Aşan Bütçe Tablosu Formu

4.3.b. İstenen Bilgiler

4.3.c. Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri (FORM-1)

4.3.d. Form-27- Öğrenci Sayıları Bilgi Formu (FORM-27)

4.3.e. Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu (FORM-10)

4.3.f. Bütçe-Fiziksel Değerler Bilgi Formu (FORM-11)

4.3.g. Gider Bütçe Fişleri (FORM-13)

4.3.g.1 Temel Maaşlar

4.3.g.2 Zamlar ve Tazminatlar

4.3.g.3 Ödenekler

4.3.g.4 Sosyal Haklar

4.3.g.5 Ek Çalışma Karşılıkları

4.3.g.6 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

4.3.g.7 Sağlık Primi Ödemeleri

4.3.g.8 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri

4.3.g.9 Kırtasiye Alımı

4.3.g.10 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

4.3.g.11 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri

4.3.g.12 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları

 

5. DİĞER

5.1. Tebliğ-Tebellüğ Belgesi