Genel Bilgi

Düzce Üniversitesi Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu 22 Ağustos 2010 tarih ve 27680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/776 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Konuralp Kampüsü içinde yer alan binasında hizmet vermektedir.

Üniversitemizde yabancı dil eğitimi, öncelikli olarak Üniversitemize uluslararası bir nitelik kazandırmanın ve öğrencilerimizin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerinin önemli bir aracıdır.  Yabancı dil becerisi kazanmanın sonucunda, hatta bizzat yabancı dil öğrenme süreci boyunca farklı kültür, edebiyat ve düşünme biçimleri ile tanışmak öğrencilerimiz için değerli kişisel gelişim fırsatlarıdır.

Düzce Üniversitesi Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu toplam 31 akademik ve 5 idari personeli ile yabancı dil eğitim öğretimini Yabancı Diller Bölümü ve Mütercim-Tercümanlık Bölümleri altında yürütmektedir. Yabancı Diller Bölümümüz altında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları, zorunlu ve ikinci yabancı dil bölüm dersleri yürütülmektedir. Yüksekokulumuz ayrıca Üniversitemizde farklı amaçlar için gerçekleştirilen yabancı dil yeterlik ve seviye tespit sınavlarını da yürütmektedir.

İngilizce Hazırlık sınıflarının genel amacı öğrencilerin bütün dil becerilerinde dengeli bir gelişim sonucu ilgi duydukları alanda İngilizce olarak işlevsel hale gelmelerini sağlamaktır. Daha özel olarak öğrencileri kendi alanlarında İngilizce verilen bir derse katılıp o dersin gereklerini İngilizce olarak gerçekleştirebilecek bir seviyeye ulaştırmaktır. Zorunlu İngilizce ve ikinci yabancı dil derslerinin amacı öğrencilerin kendilerini sözlü ve yazılı olarak basit bir şekilde ifade edip yine sözlü ve yazılı basit ifadeleri anlamalarını sağlamaktır.

Misyonumuz

Öğrencilerimizin yabancı bir dilde okuma, anlama, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek, özellikle kendi alanlarındaki yayınları izleyebilme, profesyonel ve sosyal hayatta gereken iletişimi o yabancı dilde sağlama yeterliliğini kazandırmaktır.

Vizyonumuz

Öğrencilerimizi gerek devam edecekleri bölümlerde, gerek yaşamın farklı alanlarında yabancı dilde işlevsel hale getirmek ve yabancı dil bilgilerini geliştirebilecek becerilerle donatmaktır.