Çift Anadal (ÇAP)

Meslek Yüksekokulumuz olarak bir ilke daha imza attık.

Okulumuz tarafından Üniversitemiz Senatosu'na sunulan ve Senato Üyelerimiz tarafından uygun görüşleri ile kabul edilen Çift Anadal teklifimizin kabulü ile birlikte 2022-23 yılında okulumuzda Muhasebe ile Sosyal Güvenlik Programı arasında ve Nüfus Vatandaşlık ile Sosyal Güvenlik Programı arasında Çift Anadal (ÇAP) yapmaya imkân tanındı. Bu vesile ile Üniversitemiz kıymetli senato üyelerine okulumuz adına teşekkürü borç biliriz.

Böylece Üniversitemiz önlisans okulları arasında ilk ve tek ÇAP uygulaması okulumuzda hayata geçirilmiş oldu.

Bu bağlamda ÇAP yapma imkânı olan öğrencilerimiz aynı anda kendi anadalı yanında ikinci bir program okuyarak 2 sene sonunda 2 ayrı programın diplomasını almaya hak kazanacak. 

Öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. 

Aşağıda ÇAP ile alakalı gelebilecek sorulara kısa cevapları bulacaksınız.

ÇİFT ANADAL PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Soru: Çift Anadal Programı (ÇAP) Nedir?

Cevap: Çift anadal programı bir önlisans diploma programına kayıtlı olan öğrencinin diğer önlisans programının diplomasını da almasına imkân veren bir programdır.

Soru: Çift Anadal Programı’nın faydası nedir?

Cevap: Çift Anadal Programı öğrencilerimize eğitim süresi içinde aynı anda ikinci bir programın mezunu olarak 2 yılda 2 ayrı programdan mezun olma ve iş bulma esnasında ihtimallerini artırma imkânlarını sunar.

Soru: Çift Anadal Programı sayesinde aynı anda iki diplomam mı olur?

Cevap: Evet, Çift Anadal Programına kayıt yaptıran ve şartları sağlayıp mezun olan öğrencimiz mezuniyeti ile beraber aynı anda iki programın da diplomasını almaya hak kazanır?

Soru: Çift Anadal programına ne zaman başvurabilirim?

Cevap: Öğrenci Çift Anadal diploma programına en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Soru: Çift Anadal programına herkes başvurabilir mi?

Cevap: Hayır. Çift Anadal Programı’na başvuru yapmanın bazı şartları vardır.

Bu şartlar:

* Başvurduğu döneme kadar anadal programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması,

* Başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal programının öğrenci başarı sıralamasında en üst %20 içinde bulunması,

* Öğrenci başka bir çift anadal ya da yandal programına kayıt yaptırmamış olması; gerekir.

Soru: Çift Anadal programı için ayrıca bir ücret öder miyim?

Cevap: Hayır. Çift anadal öğrenimi için öğrenci katkı payı alınmaz. Ancak anadal programından mezun olan ve çift anadal programına devam eden öğrenciler, devam ettikleri programın katkı payını, anadal programında geçirdikleri toplam yarıyıl süresi de göz önüne alınarak ödemeye devam ederler.

Soru: Çift Anadal Programına başvurula nereye yapılır?

Cevap: Çift Anadal Programı başvuruları programların bulunduğu ilgili Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. 

Soru: Çift Anadal Programı kapsamında farklı meslek yüksekokullarından ÇAP yapabilir miyim?

Cevap: Hayır, Çift Anadal Programı şu an sadece Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yapılmaktadır.

Soru: Okulumuzdaki her program diğer programla Çift Anadal yapabilir mi?

Cevap: Hayır. Meslek Yüksekokulumuzda ÇAP imkânı sunan programlar dışında ÇAP yapılamaz. Çap yapabilecek programlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Çift Anadal Açan Program

Öğrenci Kabul Edilecek Program

Kontenjan

Sosyal Güvenlik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

10

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Sosyal Güvenlik

5

Sosyal Güvenlik

Nüfus ve Vatandaşlık

10

Nüfus ve Vatandaşlık

Sosyal Güvenlik

10

 

Soru: Çift Anadala başvuran her öğrencinin programa kabul edilir mi?

Cevap: Maalesef. ÇAP için ilgili yönergelerle en fazla alınabilecek öğrenci sayısı belirlenmiştir. Bu bağlamda okulumuzda her programdan ÇAP yapabilecek öğrenci kontenjanı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Soru: ÇAP başvuruları kim tarafından değerlendirilir?

Cevap: ÇAP başvuruları ilgili bölüm başkanlıkları tarafından değerlendirilir.

Soru: ÇAP kapsamında anadal haricinde ikinci programdan hangi dersleri seçmem gerekir?

Cevap: Çap yapmak isteyen öğrenci kendi anadalı ile ikinci anadal arasında eşdeğer kabul edilen dersler haricindeki dersleri mezun olmak için almak zorundadır.

Bölüm bazlı bu dersler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Nüfus Vatandaşlık Programı anadalından Sosyal Güvenlik ikinci dal başvurusu yapan öğrencinin alması gereken dersler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Güvenlik Programı anadalından Nüfus ve Vatandaşlık ikinci dal başvurusu yapan öğrencinin alması gereken dersler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı anadalından Sosyal Güvenlik ikinci dal başvurusu yapan öğrencinin alması gereken dersler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Güvenlik Programı anadalından Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  ikinci dal başvurusu yapan öğrencinin alması gereken dersler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru: Çift Anadal hakkında detaylı bilgiyi nereden alabilirim?

Cevap: Çift Anadal hakkında daha detaylı bilgiyi aşağıdaki link üzerinden alabilirsiniz.

Düzce Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi

Soru: Okulda ÇAP ile alakalı kimden detaylı bilgi alabilirim?

Cevap: Okulumuzda ÇAP Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Öğr. Gör. Fatih DURMUŞ’tan konu ile alakalı detaylı bilgi alabilirsiniz. E posta adresi: fatihdurmus@duzce.edu.tr