İş Akış Şemaları

ÖĞRENCİ İŞLERİ ve BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

SBMYO-Ö.İŞL-İA-01 Ders Kayıt hazırlık

SBMYO-Ö.İŞL-İA-02 Öğrencilerin Ders Seçme ve  Kayıt Süreci

SBMYO-Ö.İŞL-İA-03 Hatalı Not Düzeltme Süreci

SBMYO-Ö.İŞL-İA-04 Kayıt Dondurma Süreci

SBMYO-Ö.İŞL-İA-05 İlişik Kesme Süreci

SBMYO-Ö.İŞL-İA-06 Öğrencilerin Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri

 

SATIN ALMA ve TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

SBMYO-TŞNR.İŞL.-İA-01 Satın Alınan Giriş İşlemi Taşınır Muayene İşlemi

SBMYO-TŞNR.İŞL.-İA-02 Satın Alma

SBMYO-TŞNR.İŞL.-İA-03 Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınır İşlemleri

SBMYO-TŞNR.İŞL.-İA-04 Taşınırın Sayım İşlemi

SBMYO-TŞNR.İŞL.-İA-05 İade Edilen Taşınırların Giriş İşlemleri

SBMYO-TŞNR.İŞL.-İA-06 Devir Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri

SBMYO-TŞNR.İŞL.-İA-07 Yardım Yoluyla Edinilen Taşınır İşlemleri

SBMYO-TŞNR.İŞL.-İA-08 Taşınırın Hurdaya Ayrılma İşlemi          

          

MALİ İŞLER

SBMYO-M.İŞL.-İA-01 Yurtiçi Geçici Görev Yolluk İşlemleri

SBMYO-M.İŞL.-İA-02 Yurtdışı Geçici Görev Yolluk İşlemleri

SBMYO-M.İŞL.-İA-03 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluk İşlemleri

SBMYO-M.İŞL.-İA-04 Ekders Ödeme İşlemleri

 

PERSONEL İŞLEMLERİ ve YAZI İŞLERİ

SBMYO-P.İŞL.-İA-01 Öğretim Görevlisi İlk Atama (Akademik İlan)

SBMYO-P.İŞL.-İA-02 Görev Süresi Uzatma

SBMYO-P.İŞL.-İA-03 Doğum İzni

SBMYO-P.İŞL.-İA-04 Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İzni

SBMYO-P.İŞL.-İA-05 Görevden Çekilme (İstifa) 

SBMYO-P.İŞL.-İA-06 Pasaport Talep

SBMYO-P.İŞL.-İA-07 Yurt İçi-Yurt Dışı Görevlendirme