Burs ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Tespit Komisyonu

KOMİSYON ÜYELERİ

Öğr.Gör. Özge AKŞEHİRLİ (Başkan)

Dr.Öğr. Ü. Ömer BOSNALI

Öğr.Gör. Hasan Saltuk DURAK

Komisyon Görev Tanımı