MYO Disiplin Kurulu

Kurul Adı                                         Yüksekokul Disiplin Kurulu
Sıra No Görevli Personelin Unvanı Görevli Personelin Adı Soyadı Görev Tanımı
1. Doç.Dr. Sıtkı AKINCIOĞLU Gümüşova MYO Müdür (Başkan)
2. Prof.Dr. Turgay KIVAK Teknoloji Fakültesi Makine ve İmalat Müh. Bölüm Başkanı (ASİL Üye)
3. Doç. Dr. Bekir ÇEVİK Gümüşova MYO Öğretim Üyesi (ASİL Üye)
4. Dr. Öğretim Üyesi Aliye KAHYAOĞLU Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi (ASİL Üye)