MYO Kurulu

Kurul Adı                                         Yüksekokul Kurulu
Sıra No Görevli Personelin Unvanı Görevli Personelin Adı Soyadı Görev Tanımı
1. Doç.Dr. Sıtkı AKINCIOĞLU Gümüşova MYO Müdür 
2. Öğr.Gör.Dr. Önder ULU Makine Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı
3. Öğr.Gör. Duygu KATMAN Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı 
4. Öğr.Gör. İrem HORUZ MYO Müdür Yrd.