Dekanlık

 

                                                            DEKAN
                                           Prof. Dr. Kazım Özkan ERTÜRK 

 

                  
    DEKAN YARDIMCISI                     DEKAN YARDIMCISI  
       Dr. Öğr. Üyesi Selim BEYAZYÜZ                Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜRLER