Mimarlık

Mimarlık, yaşamımız için en temel gereksinimlerden olan, barınma gereksinimi ile ortaya çıkmış, zaman içinde insan yaşam çevrelerini, oda ölçeğinden kent ölçeğine kadar geniş bir yelpazede, mimarlığın üç temel ilkesi olan işlevsellik, sağlamlık ve estetiğin yanı sıra, kültür, teknoloji ve çevre bağlamında ele alan dünyanın en eski mesleklerden biridir. Tıp ve hukuk ile birlikte mimarlık, eğitim kurallarına özel önem verilen, standartları yüksek tutulan ve AB normlarına göre seçilmiş üç meslek dalından biridir.

Mimarlık eğitimi öğrenciye tasarlama kuram ve yöntemlerini, yapım sistem ve teknolojilerini, sanat ve mimarlık tarihini, toplumsal yapıyı, psikolojik ve ekonomik etmenleri, doğal ve kültürel çevreyi dikkate alarak özgün tasarımlar yapma becerisini kazandırır. Tarihî ve kültürel varlıkların dökümlerinin yapılması, korunması, restorasyonu ve gelecek kuşaklara aktarılması da mimarlık mesleğinin topluma karşı olan görevlerindendir. Mimarlık eğitimi almakta olan bir öğrenci, açık fikirli, eleştirel ve çok boyutlu düşünebilen, sorgulayan, görsel algısı ve toplumsal farkındalığı yüksek, disiplinler arası çalışabilen, sanatsal birikime ve sorumluluk duygusuna sahip olma gibi nitelikler kazanır. Bu anlamda mimarlık bir meslekten öte, bir yaşam tarzıdır.

Mimarlık eğitiminin temelinde özgün tasarıma ulaşmak için, yaparak öğrenilen, karşılıklı iletişime dayanan bir sistem bulunur. Tasarım süreci, her öğrencinin farklı bakış açısı, algı, ardalan ve becerilerine dayandığı ve böylece kişiye özel olduğu için, tasarım stüdyolarındaki yaklaşımlar öğrenci merkezlidir.

Ülkemizin ekonomik yapısı içinde inşaat sektörü, halen çok sayıda istihdam yaratan lokomotif sektörler arasındadır. Ayrıca ülkemizin en etkin deprem kuşaklarından birisi üzerinde yer alması da mimarlık eğitiminde bilinçli, sürdürülebilir tasarım ve uygulamayı daha da önemli kılmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin eğitimleri sırasında büro ve şantiye stajı yapmaları da zorunludur.

Mezunlarının Mimarlar Odası’na kayıt olarak Mimar yetkisi, ünvanı ve sorumlulukları ile çok çeşitli çalışma alanı bulunmaktadır. Mezunlarımız kendi bürolarında serbest mimarlık yapabilecekleri gibi, mimarlık, inşaat ve denetim bürolarında ya da şantiyelerinde ücretli çalışabilirler. Yapı elemanları ve malzemelerinin tasarlanması, üretilmesi, geliştirilmesi ya da uygulanması ile ilgili endüstrilerde, görsel tasarım gerektiren bilişim teknolojilerinde, özellikle belediye ve bakanlıklar gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler. Mezunlarımız, lisansüstü eğitimlerine devam ederek, eğitim alanlarında akademisyen ya da çeşitli kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilirler. Diğer yandan, edindikleri tasarım becerisi ve kültürel altyapıyla örneklerine sıkça rastladığımız edebiyat, sinema, müzik, medya gibi yaratıcı alanlarda da başarılı olmaları mümkündür.

Bölüm Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.

ÖĞRENCİ TOPLULUĞUMUZUN BAĞLANTILARI:

DU.MİTO "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM TOPLULUĞU"

https://www.instagram.com/du.mito/      https://linktr.ee/dumit

MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI :

302 PROJELERİ - PDF DOSYASI

401 PROJELERİ - PDF DOSYASI

402-A PROJELERİ - PDF DOSYASI

402-B PROJELERİ - PDF DOSYASI

402-C PROJELERİ - PDF DOSYASI