9.10.2023

Ücretsiz Yemek Bursu Desteği

ÖĞRENCİLERİMİZE YEMEK BURSU DESTEĞİ 

Ekonomik durumları yetersiz olan Üniversitemiz öğrencilerine Yemek Bursu Yönergesi kapsamında 1 (bir) eğitim-öğretim yılı için ücretsiz yemek bursu verilmektedir. Yemek bursu için Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına belirli oranda kontenjanlar ayrılmaktadır. 

Başvuru Tarihleri : İlgili eğitim-öğretim süresi içerisinde ilan edilen tarihler arasında yapılmaktadır.

Başvuru Yeri        : Kayıtlı bulunduğunuz Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimleri

 

 

 •  AÇIKLAMALAR:
 • Öğrencilerin Başvuru Formuna Eklemesi Gereken Belgeler
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Belgesi
 • Ailenin Gelirini Gösterir Belge / Maaş Bordrosu
 • Yüksek Öğrenim Gören Kardeş Varsa Öğrenim Belgesi
 • Özür Durum Belgesi ( Özür Durumu Olan Öğrenciler )
 • Şehit Yakınlık Derecesini Gösterir Belge ( Şehit Yakını Olan Öğrenciler )
 • Yemek bursundan doğrudan faydalanabilecek öğrenciler
 • Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler,
 • Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,
 • Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler.

  Yukarıdaki şartları sağlayan doğrudan yemek bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler; ilan, değerlendirme ve kontenjan sınırlamasına tabi tutulmaksızın belgeleri ile birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na başvuru yapmaları halinde doğrudan yemek yardımından faydalanabilecektir.

  Yemek bursu alamayacak öğrenciler

 • Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
 • Devlet ve Üniversite burslusu olmayan yabancı uyruklu öğrencilere,
 • Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine,
 • Uyarma dışında disiplin cezası bulunan öğrencilere,
 • Bu yönerge hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere