Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Her öğrenci ilân edilen sınav salonunda sınava girmek zorundadır.

2. Öğrenciler sınavın başlama saatinden “en az beş dakika” önce sınav salonundaki yerlerini almalıdırlar. Sınavdan ilk 15 dakikada çıkılmaz.

3. Öğrenciler sınava “Öğrenci Kimlik Belgesi”ni getirmek zorundadırlar. Kimlik belgeleri sınav boyunca sıranın üzerinde durmalıdır.

4. Sınav kâğıtları üzerinde yer alan “İsim-Soyisim ve Öğrenci Numarası” sınav başlamadan önce, yalnızca tükenmez veya dolma kalem ile doldurulmalıdır.

5. Sınav süresince cep telefonunuz kesinlikle KAPALI durumda bulunmalı ve telefonlar görünmeyen bir yerde muhafaza edilmelidir (Cep telefonunun sessiz vb. konumda bulunması sınav kurallarına aykırı olup sınav esnasında üzerinde cep telefonunu bulunduran öğrenci(ler) tutanakla tespit edilip haklarında işlem başlatılacaktır). Cep telefonu ile ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

6. Sınav sorumlusu/gözetmeni öğretim elemanları, gerekli gördükleri takdirde sınav öncesinde veya sınav anında, söz konusu cep telefonlarını öğrencilerden toplama ve sınav sonuna kadar muhafaza etme hakkına sahiptirler.

7. Sınavlarda kullanılacak hesap makineleri, sadece sınavın gerektirdiği kadar işlemi yapacak özellikleri bünyesinde barındırmalıdır. Data bank vb. gelişmiş bilgi depolama ve işlem yapabilme özellikleri olan makineler, grafik çizmek vb. nitelikleri taşıyan ileri düzey hesap makineleri ve cep bilgisayarlarının kullanılması, aksi belirtilmediği sürece yasaktır.

8. Sınav başlangıcından itibaren sınav sorumlularının/gözetmenlerinin her türlü uyarısı öğrenci tarafından dikkate alınmalıdır.

9. Gözetmenler sınav düzenini korumak adına, sınav öncesinde ve sınav esnasında oturma düzeninde değişiklik yapma yetkisine sahiptirler. Öğrencilerin sınav boyunca sınav sorumlusu/gözetmenini yer değişikliği isteklerine uymaları gerekmektedir.

10. Sıraların üzerindeki yazılar sınavdan önce, öğrenciler tarafından temizlenmelidir. Sıraların üzerine, sınav öncesinde veya sınav esnasında herhangi bir karalama yapılmamalı, yazı yazma eyleminde bulunulmamalıdır.

11. Öğrencilerin sınav esnasında sıranın üzerinde, altında veya kitap gözlerinde, söz konusu sınavla ilgili veya ilgisiz herhangi bir kitap, doküman, ders notu vb. materyalleri bulundurmaları (açık düzen sınavlar hariç) yasaktır. Bu sebeple, bahsi geçen materyaller sınav öncesinde sınav gözetmenlerinin göstereceği yerlere bırakılmalıdır.

12. Sınav başlamadan önce sınavda ihtiyaç duyabileceğiniz kalem, silgi, cetvel, hesap makinesi, tablolar vb. araç ve gereçleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin ortak kullanımı yasaktır.

13. Sınav esnasında, sınav düzenini bozucu davranışları gösteren, uyarılara rağmen bu davranışları sürdüren, sınav esnasında kopya çeken veya çekmeye kalkışan öğrencilerin bu tip eylemleri gözetmen(ler) tarafından tutulacak bir tutanak ile belgelenir ve söz konusu öğrenci/ öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılır.

14. Sınav bitiminde öğrenciler sınav kâğıtlarını, sınav sorumlularının/ gözetmenlerinin belirttiği düzende teslim etmeli ve sessiz bir biçimde sınav salonundan ayrılmalıdırlar.

15. Öğrencilerin sınav yapılan dersliklerin önünde beklemesi, konuşması veya gürültü yapması yasaktır.

Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.