Antrenörlük Eğitimi Öğretim Elemanları

Doç.Dr. Z.İnci KARADENİZLİ(Bölüm Başkanı) 

Doç.Dr.  Emre TÜREGÜN

Dr. Öğretim Üyesi Önder ŞEMŞEK

Arş. Gör. Furkan ÖZTÜRK