Bölüm Akreditasyonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerli

Düzce Üniversitesi

Orman Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Paydaşlarımız,

11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3837 sayılı kanunla kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesinin 6 Fakültesinden birisi olan Düzce Orman Fakültesi 1994-1995 öğretim yılında Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ne öğrenci alarak, Düzce Tekel binasının ikinci katında öğretime başlamıştır. 2006 yılında Düzce Üniversitesi’nin kurulmasının ardından Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi bünyesinde eğitime devam etmektedir. Bölümümüzde Yüksek Lisans eğitimi 1998-1999, doktora eğitimi 2008-2009 eğitim öğretim yılında başlamış ve halen devam etmektedir.

PEMDER Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu’nun (PAK) 12.02.2022 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Lisans Programı 12.02.2022 – 12.02.2027 tarihlerini kapsamak üzere 5 (beş) yıl süre ile akredite edilmiştir.

 

Bölümümüzün kuruluşunun 28. Yılında, kalite sürecinin bir parçası olan akreditasyon sürecine dahil olduğumuz için Bölüm öğretim elemanları, iç ve dış paydaşlarımızla mutluyuz, gururluyuz.

 

Bu süreçte destek ve katkılarını her zaman yanımızda gördüğümüz,

 

 • Düzce Üniversitesi Rektörümüz: Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR,
 • Rektör yardımcılarımız: Prof. Dr. İlhan GENÇ, Prof. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ, Prof. Dr. İdris ŞAHİN’e
 • Orman Fakültesi Dekanımız: Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU,
 • Dekan yardımcılarımız: Doç. Dr. Engin EROĞLU, Doç. Dr. Akif KETEN’e
 • Akreditasyon sürecinde destek, motivasyon ve önerileriyle katkı sağlayan:

Düzce Üniversitesi Sürekli İyileştirme Koordinatörü: Prof. Dr. Ayla KEÇECİ,

Düzce Üniversitesi Eğitim Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ ve Şube Müdürü Dinçer KORKMAZ,  

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KUYUMCU VARDAR, Dr. Öğr. Üyesi H. Merve ERİŞ HASIRCI’ya

 • Orman Fakültesi Bölüm Başkanları ve Öğretim elemanlarına,
 • Düzce Üniversitesinin diğer Fakültelerinden derslerimize katkı sağlayan çok değerli Öğretim elemanları paydaşlarımıza,
 • Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünü Dış Danışma Kurulu Üyelerimiz; Dr. Deniz ASLAN, Murat ERMEYDAN, Dr. Öğr. Üyesi Ulvi Erhan EROL, Oktan NALBANTOĞLU, Serap KARGIN, Nesrin KARAOĞLU OTUZOĞLU, Murat Z. MEMLUK, Nazım ÖZER, Kemal ÇETİN’e
 • Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünü marka haline getiren ve bizi gururlandıran çok değerli mezunlarımıza, meslektaşlarımıza,
 • Düzce Üniversitesi Daire Başkanlıklarımıza, idari personellerine, Orman Fakültesi sekreterimiz Turgay ATAYURT ve idari personelimize,
 • Akreditasyon sürecinin ülkemizde gündeme gelmesini sağlayan Peyzaj Mimarları Bölüm Başkanları Konseyine (PEMKON) PEMKON sekretaryasını da üstlenen ve YÖKAK dan akreditasyon tescil belgesini alan Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER)’ne, PEMDER yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Veli ORTAÇEŞME nezdinde Yönetim Kurulu Üyelerine, PEMDER program değerlendiricilerine,
 • Akreditasyon sürecinde bize destek olan, 14. Dönem Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Sayın Yasin OTUZOĞLU’nun nezdinde TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 14. Dönem Yönetim Kuruluna,
 • 28. yılımızda, geldiğimiz bu aşamada Bölümümüzün temellerini atan, gelişmesine destek olan, bizden manevi desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen, Rektörümüz ve dekanımız Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU, Dekanlarımız Prof. Dr. Ramazan KANTAY, Prof. Dr. Nafiz DURU, Prof. Dr. Yavuz YAVUZŞEFİK, Prof. Dr. Süleyman AKBULUT ve kurucu Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Güniz AKINCI KESİM’e ve Bölümümüzde emeği geçmiş tüm öğretim elemanlarımıza,
 • Geleceğimiz, ileride bizlerden bu görevleri devir alacak olan kıymetli öğrencilerimize,
 • Burada ismini sayamadığımız Bölümüze katkı ve desteği geçmiş tüm paydaşlarımıza,

Bu sürece sağladıkları destek ve katkılar için şükranlarımızı sunar, teşekkür ederiz. Saygılarımızla. 02.03.2022

Prof. Dr. Osman UZUN, Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU, Prof. Dr. Zeki DEMİR, Prof. Dr. Ayfer KARADAĞ, Doç. Dr. Engin EROĞLU, Doç. Dr. Kıvanç AK, Doç. Dr. Özgür YERLİ, Doç. Dr. Elif KARAÇOR, Doç. Dr. Pınar GÜLTEKİN, Dr. Öğretim Üyesi Pınar KÖYLÜ, Dr. Öğretim Üyesi Serir UZUN, Araştırma Görevlileri Sertaç KAYA, Tuba Gül DOĞAN, Mertkan TEKİNALP, Nermin BAŞARAN, Berfin ŞENİK, Kıymet UZUN YÜKSEL, Melek YILMAZ KAYA, Atakan Süha KARAYILMAZLAR.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ