Dış Danışma Kurulu Üyeleri

Dr. Deniz ASLAN / DS Mimarlık / info@dsmimarlık.com

Murat ERMEYDAN / Peyzaj Mimarı

Dr. Öğr. Üyesi Ulvi Erhan EROL / Süleyman Demirel Ünviersitesi / erhanerol@sdu.edu.tr

Oktan NALBANTOĞLU / On Tasarım / ontasarim@ontasarim.edu.tr

Serap KARGIN / Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hassas Alanlar Daire Başkanlığı

Kemal ÇETİN / Yeşil Sanat / info@yeşilsanat.com.tr

Nesrin KARAOĞLU OTUZOĞLU / Karaoğlu Peyzaj / karaoglu@karaoglu.com.tr

Murat Z. MEMLÜK / MDesign / info@mdproje.com

Nazım ÖZER / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Tasarım Dairesi Başkanlığı