Etkinlikler

Bu kısımda bölümüzde gerçekleştirilen veya bölümümüzün destek verdiği konferans-kongre-sempozyum vb ile ilgili etkinlikler paylaşılacaktır.