Yönetim

             

                                 

      Prof. Dr. Enver BOZDEMİR

      Dekan 

      e-posta: enverbozdemir@duzce.edu.tr

                                                                                          

    Dr.Öğr.Üyesi Nevin ÖZER

    Dekan Yardımcısı

    e-posta: nevinozer@duzce.edu.tr

                     

   Adnan COŞKUN

   Fakülte Sekreteri

   e-posta: adnancoskun@duzce.edu.tr