Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

 

 

Prof. Dr. Nedim SÖZBİR

Dekan Vekili

 

Prof. Dr. Ayfer GEDİKLİ

Profesör Temsilcisi

 

Prof. Dr. Kazım Özkan ERTÜRK

Profesör Temsilcisi

 

Prof. Dr. Celil BOZKURT

Profesör Temsilcisi

 

Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU

Doçent Temsilcisi

 

Doç. Dr. Serkan KEKEVİ

Doçent Temsilcisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi