İKTİSAT BÖLÜMÜ

İktisat Bölümünün temel amacı, ulusal ve küresel çaptaki kadrolarda görev yapacak bireylerin çağdaş bir eğitim-öğretim ortamında yetişmesini sağlamaktır. Bilgi toplumuna ayak uydurabilecek nitelikte ve donanımlı bireylerin iş yaşamına kazandırılması için bir yandan güncel ekonomik olguları ve sorunları kavrama kabiliyetlerini geliştirecek sağlam bir teorik altyapı ile öğrenciler donatılmakta diğer yandan kriz anında çözüm yollarını arama ve bulma becerileri için öğrencilere uygulamalı eğitim verilmektedir. Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeler öğrencilere aktarılmakta, bu sayede öğrencilerin farklı iktisadi yaklaşımlar çerçevesinde analiz yapma yeteneklerinin gelişmesi sağlanmaktadır. Böylece İktisat Lisans programına dâhil olan öğrenciler, aktif öğrenme süreçlerinde edindikleri perspektif ve birikim ile iktisat alanındaki olguları analiz edebilme yetisine sahip olacaklardır. 

Lisans düzeyinde ekonomi biliminin temelini oluşturan mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, banka ve finans, para teorisi, büyüme ve kalkınma gibi temel derslerin yanı sıra ekonomik alanlarda bilimsel çözümlemelerin gerektirdiği analiz araçlarını kullanma yeteneğini edinmeleri amacıyla, matematik, istatistik, ekonometri gibi derslerle yeterli bir altyapı sağlanmakta, seçmeli iktisat ve ekonomi eğitimini tamamlayıcı nitelikteki işletme, muhasebe, hukuk gibi derslerle de analitik düşünme yeteneği kazandırılmaktadır. Düşünce özgürlüğü ve kurumsal özerkliğe bağlı kalmak kaydıyla demokratik bir eğitim anlayışını benimseyen İktisat Programımız, her türlü fikrin özgürce dile getirilebildiği, araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir kadroya sahiptir.

İktisat bölümünde eğitim almak isteyenlerin akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme yeteneğine sahip olmaları gerekir. Başarılı olabilmek için her şeyden önce araştırmayı, inceleme yapmayı, yönetim ve idari alanlarda çalışmayı sevmek önemlidir. Bölümümüzü özellikle uluslararası ticaret, bankacılık, sigorta, finans, marka yönetimi, pazarlama, insan kaynakları, enerji, sağlık, ulaştırma, haberleşme ve denetim gibi alanlardaki şirketlerde çalışmak isteyenler tercih edebilirler. Ayrıca kariyer yapmak isteyen, aldıkları iktisat eğitimini girişimci bir ruhla birleştirerek kendi iş projelerini hayata geçirmeyi arzu edenlerin de bu bölüme gelmelerini tavsiye ederiz. Bunların yanında Merkez Bankası, Hazine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gibi kamu kurumlarında veya Borsa İstanbul ve benzeri kuruluşlarda çalışmayı düşünen ve ilgili alanda yurt içinde veya yurt dışında daha üst düzeyde akademik çalışma yapmaya istekli öğrencilerin iktisat bölümünü tercih etmelerini öneririz.

Bölümle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için Bologna Süreci sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bölüme ilişkin sorularınız için hasanumutlu@duzce.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.

Bölümlerin Ana Bilim Dalları için tıklayınız.