Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Çalışma usulü

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın kadrolu ve görevlendirme ile görev yapan personeli, 2547 sayılı Kanun ve görevi gereği tabi olduğu mevzuat kapsamında Üniversitenin yerleşkelerinde bulunan birimler ve şantiyelerde hizmet verir.

Çalışma esasları

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında iş birliği ve koordinasyon esas olup kolektif çalışma prensibine dayanır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli, 4734 ve4735 sayılı kanunlar başta olmak üzere 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 124 sayılı K.H.K, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince meslek etik ve kuralları çerçevesinde görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yetki, Görev ve Sorumlulukları

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 28 inci maddesi gereğince yapılması gereken görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,
 2. Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

 Bunlara ek olarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen görevler;

 1. Üniversitenin yatırım programlarının planlamasını yapmak, yatırım programı kapsamında gerçekleştirilecek olan bina ve tesislerin projelerini yapmak/yaptırmak, bu işlere ilişkin ihale işlem dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımlarla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek, teslim almak, biten işlerin kesin hesaplarını yapmak, bakım ve onarım işlerini yürütmek,
 2. Diğer akademik ve idari birimlere teknik destek hizmeti vermek,
 3. Kazan dairesi, kalorifer tesisatları, klima, trafo merkezleri, jeneratör, ısıtma ve havalandırma sistemleri, asansör, telefon santrali her türlü inşaat ve tesisat arıza, bakım ve onarım işlerini yürütmek,
 4. Üniversite kampüs alanlarında çevre düzenlemesi yapmak, yeşil alanlar oluşturmak, ağaçlandırma çalışmalarını yürütmek ve mevcut yeşil alanların sulama ve bakımını yapmak,
 5. Üniversite kampüsünde bulunan araç ve yürüyüş yollarının, orta ve alçak gerilim elektrik tesisatlarının, içme ve sulama suyu kaynakları ile şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarını yürütmek,
 6. Daire başkanlığı bünyesindeki araçların ve iş makinelerinin işletme bakım ve onarımlarını yürütmek,
 7. Telefon, bilgisayar vb. iletişim sistemlerinin alt yapı tesislerini kurmak, telefon santrali ve telefon şebekesinin bakım onarım işlerini yapmak,
 8. Yıllık yatırım programlarını hazırlamak, bunların gerçekleştirilmesi için Üniversitenin diğer yatırımcı daireleri ile koordineli çalışmak,
 9. Yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde başkanlığımız görev ve sorumluluk alanı içerisinde ve Üniversiteyi ilgilendiren konularda kurum ve kuruluşlarla yazışmalar ve görüşmeler yapmaktır.