Politika Metni

Üniversitemizin "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı proje kapsamında Çevre ve Sağlık alanlarında pilot üniversite ilan edilmesine ilişkin Üniversitemizin amaçlarını, hedeflerini, bölgeye sunacağı katkıyı, paydaşlarını, faaliyetlerini, takvimini ve ihtisaslaşma yöntemini içeren Politika Metni, tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulmak üzere hazırlanmıştır.

Politika Metni'ne ulaşmak için tıklayınız.