Başkanlığımız

KURULUŞ

Başkanlığımız, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34. maddesince kurulmuştur.

MiSYON

Bilginin en önemli değer olduğu günümüzde Üniversitemizde bilgi ve teknolojiyi üretecek tüm faaliyetlere yardımcı ve destek olmak, Üniversitemizde akademik eğitim ve araştırma faaliyetleri ile idari iş yürütme ve geliştirme süreçlerine en gelişmiş teknolojileri , ağ, yazılım ve donanım gereksinimlerini uluslararası standartları da kullanmak suretiyle karşılamak, Uluslararası standartlarda sağlamak, olabildiğince hızlı, kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak.

VİZYON

 Misyonumuzda belirtilen hizmetleri artan bir verimlilikte gerçekleştirmenin yanı sıra bilgi teknolojilerini en üst seviyede uygulamak, yaygın bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak, doğru teknolojileri üniversitemize taşımak ve bilişim teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından ülkemizde en ön sırada yer almak, kurumumuzu alanında öncü konuma yükseltecek projeler üretmek konuya ilişkin uygulamaları hayata geçirmek suretiyle eğitim, araştırma ve idari iş süreçleri açısından toplam kalitesi yüksek, bilişim yönüyle tercih edilen, uluslar arası standartları benimseyen ve uygulayan bir elektronik üniversitenin önemli bir bileşeni ve kurum içinde kendi alanında e-dönüşümün öncü ve itici gücü olmaktır.