Tanıtım

Düzce Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 18.02.2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında 2547 Sayılı Kanun’la 7/4-2 değişik maddesi uyarınca kurulmuştur.

Ormancılık Meslek Yüksekokulu, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ve Kağıt Teknolojisi Programı adı altında iki programdan oluşmakta ve dört adet öğretim üyesi (Doktora Öğretim Üyesi kadrosunda bulunmaktadır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde 40 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. İlimiz Ormancılık ve Orman Ürünleri sanayisinde ülkenin en önemli merkezlerinden biri olması ve Ormancılık ve Orman Ürünleri Programının Üniversitemizde kurulmuş olması en büyük avantajlarındandır. Böylelikle Ormancılık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Üniversitemizde aynı zamanda Orman Fakültesinin sahip olduğu öğretim üyesi, donanımlı derslikler ve laboratuvarlar, uygulama alanlarını rahatlıkla kullanma imkanına sahip olacaklardır.

Mezun olacak öğrencilerin Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde “Orman Muhafaza Memuru” unvanı alması öngörülmektedir. Bunun yanında, ormancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü özel sektör işletmelerinde, orman ürünleri üreten fabrikalarda, fidan üretimi yapan firmalarda “Orman Teknikeri” olarak ta istihdam edilebilirler.  

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde Orman Fakültelerinin Orman Endüstri Mühendisliği ve Orman Mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimi görebilirler.

İstihdam alanları;

 1. Orman Genel Müdürlüğünde :
  • a-Orman İşletme Müdürlüklerinde, seyyar koruma ekiplerinde ve diğer görevlerde,
  • b- Orman İşletme Şefliklerinde, toplu, bölüm, seyyar ve sabit koruma ekiplerinde, üretim, depo ve silvikültür çalışmalarında ve diğer görevlerde,
  • c-Verilecek diğer işlerde,
 2. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünde:
  • a-Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü başmühendisliklerinde,
  • b-Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü mühendisliklerinde,
  • c-Fidanlık müdürlüklerinde,
  • d-Fidanlık mühendisliklerinde,
  • e-Verilecek diğer işlerde,
 3. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünde:
 • a-Milli parklar ve av-yaban hayatı başmühendisliklerinde,
 • b-Milli parklar ve av-yaban hayatı mühendisliklerinde,
 • c-Milli park müdürlüklerinde,
 • d-Milli park mühendisliklerinde,
 • e-Verilecek diğer işlerde.
 • f-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurumlarda teknik ve idari görevler yaparlar. Özel sektörde de, özel ormancılık bürolarında, peyzaj firmalarında, özel fidanlıklarda,  ormancılık ile ilgili iş ve işlemler yapan diğer özel kuruluşlarda, orman ürünleri üreten fabrikalarda teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırlayacağı doğa, çevre ve ormancılık tabanlı projelerde etüt ve envanter çalışmalarında görev alabileceklerdir.

Bu programa alınacak öğrencilerin; doğa sevgisi olan, alerjik rahasızlığı olmayan, arazide çalışabilen, bedence sağlam ve dayanıklı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, doğru ve pratik karar verebilen, kişiler olmaları gerekmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz 2017-2018 Akademik yılından itibaren kadrolu üç Öğretim Üyesi Omancılık ve Orman Ürünleri programına 40 öğrenci alımıyla eğitim öğretimine başlamıştır.