Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

 

İşletmede Mesleki Eğitim Modelinin (3+1) Stajdan Farkı Nedir?

 • Genel bir akademik başarı sağlayan öğrencilerin bu uygulamaya katılabilmesi,
 • Öğrencilerin bilgi ve becerisi göz önüne alınarak yönlendirilmesi,
 • Uygulama, süre olarak daha uzun olduğu için işyerinin öğrenciyi daha iyi tanıması, sorumluluk vermesi ve dönem bittikten sonra mezun durumundaki öğrenciye istihdam kapılarının daha rahat açılması bu uygulamayı stajdan farklı kılmaktadır.

İşletmede Mesleki Eğitim Modelinin (3+1) Protokol Ortakları Kimlerdir?

 • Bu eğitim modeli kapsamında, idari yönetimler, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla protokoller oluşturulmaktadır. Böylece hem öğrencilerimiz hem de öğretim elemanlarımız işletmelerle daha kolay ve etkin bir şekilde buluşup iletişim kurabilmektedir.
 • 3 + 1 eğitim modeli kapsamında gerçekleştirilen protokoller, iş yeri eğitiminin daha sağlam tabanlı ve sistematik bir uygulamaya dönüşmesini ve sürekliliğini sağlamak konusunda büyük öneme sahiptir.

Bu Model Öğrencilere Neler Sağlıyor?

 • Bu modelin öğrenciler açısından en önemli faydası, iş hayatına yönelik tecrübeleri eğitim hayatları devam ederken kazanmalarıdır.
 • Öğrenciler, hem üniversitenin hem de sektörlerin desteği ile mesleki deneyimlerini artırarak mezuniyet sonrası avantajlı bir konuma gelirler.
 • Öğrenciler, gelecekle ilgili hedeflerini şekillendirmek ve kariyer planlamalarını yapma konularında da avantaj sağlarlar.
 • Bu model ile öğrenciler, sorumluluk bilinci ve takım çalışması yapabilme yeteneğini kazanmaktadır.
 • Bu model, mezuniyet sonrası işe adaptasyon sürecini de hızlandırmaktadır.
 • Bu model, öğrencilerin mesleklerini yakından tanımalarına imkân sağlamakla birlikte, mesleki problemleri yerinde görme, sorunları çözme becerisi kazandırma ve mesleki anlamda hedef belirleme konusunda yardımcı olmaktadır.
 • Bu model, okulda verilen mesleki bilgilerden faydalanmaları, takım çalışması yürütme becerisi kazanmaları ve zayıf olduğu alanları görme, eksikliklerini giderme imkânı bulmalarına yardımcı olmaktadır.
 • Öğrencilere daha kolay iş bulma, kariyer planlaması ve hedeflere ulaşma, iş hayatı şartlarını daha erken öğrenme ve uygulama becerisine sahip olma imkânı sağlamaktadır.

Bu Model İşletmelere Neler Sağlıyor?

 • İşletmeler, ihtiyaç duydukları nitelikli personeli kısa sürede yetiştirme fırsatını yakalar.
 • Bu model, müfredatın sektörlerin gereksinimleri doğrultusunda güncellenmesine olanak tanır.
 • İşe başlayan elemanların daha kısa sürede adaptasyonun sağlanmasına imkân verir.
 • Sektörlerle akademisyenlerin bir araya gelmesine ve olası iş birliklerinin doğmasına olanak tanır.
 • Sektörlerin, uygulamada yaşadıkları problemler, doğrudan akademisyenler tarafından gözlemlenir. Bu problemlere, bilimsel temelli çözüm önerileri çok daha aktif bir biçimde sunulabilir.
 • Bu model, işe başlangıç eğitiminden kurtulma, hızlı adaptasyon, uyumlu öğrenci tespti ve daha kısa sürede nitelikli eleman yetiştirme imkânı sunmaktadır.

Bu Model Üniversiteye Neler Sağlıyor?

 • Akademisyenler ve sektör çok daha kolay bir şekilde iş birlikleri geliştirebilir.
 • Kurulan iş birlikleri ile nitelikli AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanır.
 • Öğrencilerin tecrübe kazanması ve işe yerleşme olanaklarının artması ile üniversitenin daha yüksek puanlı öğrenciler tarafından tercih edilme potansiyeli artar.
 • İş dünyası ile kaynaşma ve iş dünyasının sorunlarına çözüm üretme fırsatı sağlamaktadır.

Bu Modelde Çalışma Süresi Ne Kadardır?

 • İşletmede Mesleki Eğitim süresi 14 haftadır. Öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitim için yerleştirildikleri iş yeri şartları, mezun olduktan sonra çalışma hayatına başladıklarında, çalışacakları iş yerlerinin şartları ile aynı olacaktır. Dolayısı ile öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitimlerini sürdürdükleri iş yerinin çalışma, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına uymak zorundadırlar.

İşletmede Mesleki Eğitim Dönemleri Ne Zamandır?

 • Öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında, Düzce Üniversitesi Akademik Takvimi içerisinde bulunan tarihlerde İşletmede Mesleki Eğitimlerine başlar ve tamamlarlar.

Bu Modelde Sigorta Primlerini Kim Ödeyecek?

 • İşletmede Mesleki Eğitim protokolünün akdedilmesi ile uygulamalı eğitimine işletmelerde devam eden öğrencilerin sigorta primleri SGK hükümlerine göre Düzce Üniversitesi tarafından ödenecektir.

Öğrencilere Ücret Ödemesi Yapılacak Mı?

 • İşletmeler 3308 sayılı Kanunun geçici 12. maddesi uyarınca mesleki eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının 1/3’ünü ödemektedir.

Hangi Programlarda Bu Model Bulunmaktadır?

 • 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Düzce Meslek Yüksekokulu’nun tüm akademik programlarında bu model uygulanacaktır.