Yüksekokul Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Ali Etem GÜREL Başkan Müdür
Dr.Öğr. Üyesi Zafer CİNGİZ Üye Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör. Seymen ÇİFTÇİ Üye Müdür Yardımcısı
Doç.Dr. Ferzan KATIRCIOĞLU Üye Öğretim Üyesi
Dr.Öğr. Üyesi Filiz DURSUN Üye Öğretim Üyesi
Dr.Öğ. Üyesi Gökhan YILDIZ Üye Öğretim Üyesi