Hakkımızda

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MEHMED ZAHİD KEVSERi UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Düzce Üniversitesi Mehmed Zahid Kevseri Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi 02 Şubat 2014 Tarihli ve 28901 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik çerçevesinde Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak kurulmuştur.

Amaçları ve Faaliyet Alanları

 Merkezin amaçları şunlardır:

  • İslam tarihi ve kültürünün doğru ve bilimsel bir yaklaşımla öğrenilmesini sağlamak amacıyla bilimsel konferanslar ve seminerler düzenlemek.
  • Türkiye içindeki ve dışındaki bilimsel ve akademik kurumlarla işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası ilmî toplantılar düzenlemek.
  • Müslüman coğrafyadaki dinî, sosyal, kültürel ve entelektüel değişim ve gelişmeleri izleyerek araştırmacı, bilim adamı ve yöneticilerin bilgi birikimini sağlamak maksadıyla nitelikli çalışmalar yürütmek.
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve şahısların talebi halinde Merkezin sorumluluk alanına giren konularda araştırmalar yaptırmak.
  • Düzceli din âlimi Mehmet Zahid Kevseri hakkında araştırmalar yapmak ve ilgili kaynakları derlemek, ilmî eserlerin dokümantasyonu konusunda gerekli çalışmaları yürütmek. Özellikle İslâmî ilimler ve bu ilimlerle ilgili alanlarda telif, tercüme, edisyon, kritik ve benzeri tarzda eserler hazırlamak ve yayımlamak.
  • İslam kültür mirası çerçevesinde Düzce ve çevresinde arkeoloji, kentler, mimari yapılar gibi taşınmaz varlıklarını, elyazması kitap, kütüphane ve arşiv malzemeleri, geleneksel sanatlar ve el sanatları ve İslam kültürünün diğer ifade biçimleri gibi somut ve somut olmayan taşınabilir varlıklarını kaydetmek, korumak ve meydana çıkarmak.

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

  • Merkezin amacı ile ilgi alanına giren konularda programlar düzenlemek.
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve şahısların talebi üzerine araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ilmî çalışmalar yapmak.
  • Bölge insanının gereksinim duyduğu ilmî-dini konularda bilimsel nitelikli seminerler, konferanslar düzenlemek.
  • Düzceli din âlimi Mehmet Zahid Kevseri merkezli bilimsel araştırmalar yapılmasını sağlamak.