Yönetim

 

 

Prof. Dr. Necmi AKSOY

Merkez Müdürü

 

 

 

 
 

Doç. Dr. Engin EROĞLU

Merkez Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

Prof.Dr.Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

Doç. Dr. Hülya ÜNVER

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Bilal ÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Neval GÜNEŞ ÖZKAN

Yönetim Kurulu Üyesi