Merkezimiz

Merkezin amacı; kadın yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler getirmek için yurt içinde ve yurt dışında birey olarak kadın ve kadının rollerine ilişkin her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak, kadının kendi gözünde ve toplumda değerinin ve durumunun geliştirilmesi için, kadın konularına duyarlı ve ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak, kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek, Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin işbirliği ile ve/veya özel ya da resmi kuruluşlarla birlikte projeleri desteklemek ve yürütmek, kadın sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalarda bulunmak, yayınlar çıkarmak ve konuyla ilgili olarak toplumla Üniversite arasındaki iletişimi sağlamaktır.

Misyon

Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kalkınmada, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmada kadın ve erkek cinsiyet eşitsizliğini azaltacak ve ortak katkıyı arttıracak projeler üretmek, işbirlikleri kurmak, kadınların güçlenmesine ihtiyaç duyulan konularda bilimsel çalışmalar ve etkinlikler yapmak ve öncülük eden bir merkez olmaktır.

Vizyon

Kadınların toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı kişisel vizyonlarını oluşturmalarına ve hayata geçirmelerine rehberlik etmek; bu amaçla bölgesel, ulusal, uluslararası işbirlikleri yapmak ve öncü etkinliklerde bulunmaktır.

Temel Değerler

·         Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılık

·         İhtiyaç odaklılık

·         Katılımcılık

·         Kurum içi işbirliği ve dayanışmayı esas almak

·         İş etiğine ve akademik etiğe uymak

·         Bilimsel üretimi teşvik etmek

·         Atatürk ilkelerine bağlı olmak

·         Yenilikçi olmak

·         Öncü olmak

·         Kurum içinde ve dışında işbirliğine önem vermek

Sürekli iyileşmeyi ortak kültür haline getirmek

Merkezin Faaliyetleri

·         Kadın ile ilgili toplumsal, kültürel, ekonomik, hukuki ve politik konular ile çalışma hayatı, sağlık, toplumsal cinsiyet gibi konularda yaşam boyu eğitime katkı sağlamak,

·         Yurt içinde ve yurt dışında kadın çalışmalarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek, bu çalışmaların sonuçlarını bilimsel yayınlarla akademik çevrelerle ve kamuoyu ile paylaşmak,

·         Yapılan araştırmalar ve Merkezdeki akademik kadronun uzmanlık alanları doğrultusunda, kadın sorunlarının çözümü için öneriler geliştirmek ve bu çözüm önerilerini ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşmak,

·         Kadınla ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepler yönünde inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek, yapacağı etkinliklerle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

·         Toplumsal yapı içerisinde kadını daha güçlü, bilgili ve eşit kılmak için Düzce ilinde ve Türkiye genelinde çalışmalar yapmak.