Şablon Yazılar ve Formlar

PERSONEL İŞLERİ

GÖREVLENDİRMELER

 1. Yolluklu görevlendirme talep yazısı
 2. Yolluksuz görevlendirme talep yazısı
 3.  

 4. ÖĞRETİM ELEMANI GÖREV SÜRESİ YENİLEME

 5. Görev süresi uzatımı (öğretim görevlisi)
 6. Görev süresi uzatımı (bölüm başkanı)
 7. Görev süresi uzatımı (öğretim üyesi)
 8. Görev süresi uzatımı form 4
 9. Öğretim elemanları görev süreleri
 10. Öğretim elemanları faaliyet raporu
 11.  

 12. ÖĞRETİM ÜYESİ YENİDEN ATAMA

 13. Yeniden atama
 14. Öğretim üyesinin yeniden atanmak için yazacağı talep dilekçesi
 15. Özgeçmiş örneği
 16.  

 17. HARCAMA YETKİLİSİ VEKALET

 18. İmza sirküsü
 19. Gerçekleştirme görevlisi vekaletinin strateji geliştirme başkanlığına bildirilmesi
 20. Harcama yetkilisi vekaletinin personel daire başkanlığına bildirilmesi
 21. Harcama yetkilisi vekaletinin strateji geliştirme daire başkanlığına bildirilmesi
 22. Harcama-yetkisi devir formu
 23.  

 24. DİĞER

 25. Jüri görevlendirme yazısı
 26. Jüri üyeliği ücreti talep dilekçesi
 27. Jüri ücret talep dilekçesi


  ÖĞRENCİ İŞLERİ

 28. Sabıka kaydı
 29. Ders bilgi formu
 30. Ders devam muafiyet tablosu
 31. Ders muafiyet tablosu (yatay/dikey geçiş)
 32. İntibak tablosu
 33. Karşılaştırma tablosu
 34. Mazeret sınav başvuru formu
 35. Mazeret sınav bilgisinin öidb iletilmesi
 36. Mazeret sınavı bilgisinin dekanlığa iletilmesi
 37. Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş başvuru formu
 38. Not işlemleri formu
 39. Not ortalamasına göre başvuru formu
 40. Not ortalamasına göre yatay geçiş sonuç değerlendirme tablosu
 41. Sınav evrakı teslim formu
 42. Sınav tarihleri ilan formu
 43. Sınav tutanağı
 44. Staj kabul ve sözleşme formu
 45. Merkezi yerleştirme puanına göre kurumlararası yatay geçiş değerlendirme tablosu
 46. Derslerin gruplara ayrılması halinde düzenlnecek çizelge
 47. Bölüm kurulu kararı metni 1
 48. Birden fazla öğretim elemanı tarafından yürütülen derslerin haftalara göre dağılımı
 49. Öğrenci sınav notunu maddi hata inceleme dilekçesi 


  MUHASEBE

 50. Gider bütçe fişi 03.2.1.01
 51. Gider bütçe fişi 03.2.6.01
 52. Gider bütçe fişi 03.2.9.90
 53. Gider bütçe fişi 03.5.2.02
 54. Gider bütçe fişi 03.7.3.02
 55. Hizmet işleri kabul teklif belgesi-nisan
 56. Performans programı-bütçe-harcama ilişkilendirme tablosu


 57. AYNİYAT

 58. DOĞRUDAN TEMİN

 59. Doğrudan Temin Şablon

   

  BÜTÇE HAZIRLIK AŞAMALARI

 60. Birimlerin hizmet maliyetinin tespitine ilişkin bilgi formu
 61. Fiziksel değerler bilgi formu
 62. Öğrenci sayıları bilgi formu
 63. Hizmet gerekçesi form-1
 64. İstenen bilgiler
 65. Tavan aşan bütçe tablosu

   

  TELEFON FATURASI

 66. Hakediş özeti 2018 Nisan
 67. Hizmet işleri kabul tutanağı
 68. Resmi-özel görüşme
 69. Telefon fatura komisyonlar