Bölüm Tanıtımı

Orman mühendisliği; Ormanların korunması, iyileştirilmesi ile birlikte oluşabilecek yangın ve doğal afetler ile mücadele edebilmek bunun yanında ormanların içerisindeki yol ağ planlamasını ekosistem düzenini bozmadan sağlayabilen ekolojik olarak sürdürülebilirliğin yanında ekonomik olarak da ülkeye katkı sunan ormanlar üzerindeki bilimsel faaliyetler topluluğunu kapsamaktadır.

Orman mühendisliği mesleği Türkiye’de köklü meslek grupları arasında bulunmakta ve tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Tarihte ilk defa ormanlar ile ilgili kuruluş Osmanlı devletindeki 1839 yılında Ticaret Nezaretine bağlı bir “Orman Müdürlüğü”dür. 1839 yılında kurulan bu müdürlük ticari bir anlam taşımakta iken ormanların doğal süreçlerinin bozulmasından dolayı bu durumun araştırılması için 1856 yılından itibaren “Umuru Nafia Nezaretine-Bayındırlık Bakanlığı” ‘na bağlı olarak “Meclisi Meabir” ismi altında tam anlamıyla ekonomik ve koruyucu bir rol üstlenerek görevlerine başlamıştır. Ormanlardaki bozulmaların devam etmesi ile birlikte 17 Kasım 1857’de İstanbul’da eğitim hayatı başlamıştır. Bu okulun kurulmasındaki temel amaç ormanların korunması ve geliştirilmesinin bilinenlerin dışında bilimsel yaklaşımlar ile geliştirilmesi olmuştur.

Orman ve Maadin Mektebi ve Halkalı Ziraat Yüksek Okulu gibi değişik isimler ile eğitim hayatına devam etmekte olan bölüm 1910 yılında diğer bölümlerden farklı olarak bağımsız olarak Orman Yüksek Okulu adı altında eğitimine devam etmiştir. İlk etapta ormancılık okulundan mezun olanlara Orman Fen Memuru ünvanı verilmekteydi. Ancak 1929 yılında çıkan yüksek öğrenim görüp teknik işlerde çalışanlara ‘Mühendis’ ünvanı verilmesi ile ilgili kanun çerçevesinde ‘Orman Mühendisliği’ ünvanı verilmeye başlanmıştır. Orman Mühendisliğin eğitim hayatının iki yıllıktan dört yıllığa geçmesi ile birlikte “Diplomalı Orman Mühendisi”, sonrasında ise “Yüksek Orman Mühendisi” ünvanı verilmiştir. Ancak 1973 yılındaki lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin benimsenmesi ile birlikte bu unvan günümüze kadar gelen ‘Orman Mühendisliği’ olmuştur.

Ülkemizin ihtiyaçlarına istinaden Orman Mühendisi yetiştiren bölümümüz 1992 yılında Bolu’da bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. Sonrasında 2006 yılında kurulan Düzce Üniversitesi bünyesine aktarılmış eğitim ve bilimsel anlamdaki çalışmalarını Düzce ilinde devam ettirmektedir. Eğitimde gelişimci rol üstlenen bölümümüz 2009 yılından 2013 yılına kadar İngilizce hazırlık eğitimini benimsemiş olup 2013 yılından itibaren ise isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık eğitimini benimsemiştir. Lisans eğitiminden sonraki lisansüstü eğitimleri olan ‘Yüksek Lisans’ ve ‘Doktora’ eğitimleri de bölümümüz kapsamında verilmektedir. Gelişimci yenilikçi ve araştımacı olarak eğitim ve öğretim hayatına devam eden bölümümüzde dünya bilim literatürüne Cephalaria duzceënsis (Düzce Pelemir Otu), Centaurea yaltirikii (Düzce Peygamber Çiçeği) olarak isimlendirilen bitki türleri, Bursaphelenchus anamurius ve Bursaphelenchus andrassyi adları verilen iki nematod türü kazandırılmıştır.

Sizlere eğitim ve öğretim kapsamında fakültemizde bulunan İnternet ve okuma salonu hizmet vermektedir. Bunun yanında bölümümüz ile ilgili birçok materyalin gösterimi fakültemizde mevcuttur. Bu sayede sizlerin ileride çalışacak olduğunuz materyallerin hem görsel olarak gösterimi hem de kullanım alanlarını net bir şekilde görmüş olacaksınız. Bunun yanında bölümümüzde teknik geziler kapsamında derslerdeki sunulan bilgi birikimi doğada sizlere uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Bu sayede ileriye yönelik sizlerin daha iyi yetiştirilmesi ve ilerideki meslek hayatınızda sizlerin de tecrübelerinizin olmasını amaçlamaktayız. Orman Mühendisliği bölümüzdeki dört yıllık eğitimden sonra Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü'nün birimlerinde çalışma imkânı bulabilmektedirler. Bunların yanında Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde çevre düzenleme, baraj havzalarının düzenlenmesi işlerinde ve belediyelerin park ve bahçeler müdürlüklerinde istihdam sağlanabilmektedir. Tüm bu kamu sektöründeki istihdam olanaklarının yanında mazunlarımız, özel şirketlerde veya ‘Serbest Meslek Mensubu Ruhsatı’ aldıktan sonra kendi özel bürolarını açarak çalışma hayatlarına devam edebilmektedir.

Vizyonumuz: Bilim ve gelişen teknoloji ile birlikte, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmada ön sıralarda yer almaktır.

Misyonumuz: Ormanların korunması ve geliştirilmesi için kendini bilim ve teknolojinin ışığında geliştiren, toplumun karşılaştığı doğa olayları karşında yön gösterici olabilen gelişime açık özgün orman mühendisi yetiştirmektir.