Şablon Yazıları Listesi

1.YÖNETİMSEL İŞLER

1.1.Eğitim Fakültesi Logo

1.2.Eğitim Fakültesi Bölüm ve Program Adları

1.3.Ders Programı
1.4.Bölüm Kurulu/Program Kurulu Kararları
1.5.Görüş Tutanakları
       a.Görüş Tutanağı
1.7.Harcama Yetkilisi Vekaleti  
1.8.Gerçekleştirme Görevlisi Vekaleti
1.10.Kayıtta Kullanılan Belgeler
       a.Etik Sözleşmesi
1.11.Yolluklu ve Yolluksuz Görevlendirmeler
1.13.Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Yeniden Atanma Aşamaları
       b.Özgecmis Örneği
1.14.Öğretim Görevlisi Kadrosuna Yeniden Atanma Aşamaları 
       b.Faaliyet Raporu
 
2.EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ İŞLER
2.1.Öğretim Programı Değişikliği
       a.Bölüm Kurulu Kararı Üst Yazısı           (Bkz.1.4.a)
       b.Bölüm Kurulu Kararı                            (Bkz.1.4.b)
       d.Ders Bilgi Formu
2.2.Derslerin Gruplara Ayrılma Gerekçeleri
       a.Bölüm Kurulu Kararı Üst Yazısı           (Bkz.1.4.a)    
2.4.Mazeret Sınav Formu
2.5.Not Düzeltme/Maddi Hata İşlemi
2.6.Sınav Evrakları
       a.Sınav Tutanağı
2.8.Kurumlar Arası Yatay Geçiş (KAYG) - Not Ortalaması ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre
2.9.Ders Görevlendirmesi
 
3.ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ İŞLER
3.2.Bilimsel Çalışmalara Ait Tablolar
 
4.MALİ İŞLER
4.1.Doğrudan Temin
4.2.Telefon Faturası
      b.Performans
4.3.Bütçe Hazırlık Aşamaları
 
5.DİĞER
5.1.Öğrenci Konsey Seçimleri (Seçimlere ait tutanaklar ve oy pusulaları)
     a.Oy Pusulası