Panellerimiz

Dijital Çağda Okul Yönetimi (11.03.2021)   Dijitalleşmenin Eğitim-Öğretim Üzerine Etkileri (12.03.2021)   Sanal Dünyada Normal Dışı Davranışlar: Gerçek Yaşama Yansımaları (15.03.2021)   Afet ve Musibetler 1   Afet ve Musibetler 2   Dijital Çağda İşletme Fonksiyonlarını Yeniden Düşünmek (29.03.2021)   Turizmde Güncel Gelişmeler (22.04.2021)  Geçmişten Günümüze Din, Bilim ve Felsefe - Pandemi, Ulus Devlet ve Modernite (26.04.2021)   Dijitalleşme, Pandemi ve Toplum 1 (29.04.2021)   Dijitalleşme, Pandemi ve Toplum 2 (29.04.2021)   Sürdürülebilir Gastronomi ve Dijital Gelecek (24.05.2021)   Dijitalleşen Kadın Şefler ve Profesyonel Mutfakta Kadın (26.05.2021)   Literatür Tarama ve İntihal Analiz Programları 23.03.2021  

Panel Bildiri Kitabı (.pdf)