Eğitim ve Araştırma

DÜSEM kapsamında hem eğitim hem de araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

Eğitim faaliyetleri çerçevesinde Türkiye’yi 21.yüzyıla taşıyacak nitelikli insan gücüne katkı sağlayacak, her yaştan ve meslek grubundan insanın yararlanabileceği eğitim ve sertifika programları düzenlenmektedir:

- Üniversite mezunlarına temel ve disiplinlerarası alanlarda 'uzmanlık' programları,

- Üniversitede öğretim olanağına sahip olamamış lise mezunlarına 'meslek edindirme' programları,

- Hem üniversite hem de lise mezunlarına ilgi ve ihtiyaç duydukları alanlarda 'beceri kazandırma' programları

Araştırma faaliyetleri çerçevesinde ise, uygulayıcıların ihtiyaç duyduğu alanlarda projelerin yürütülmesi, kaynağını gerçek yaşamdan alan sorunların üniversite-sanayi işbirliği aracılığı ile uygulamalı olarak çözülebilmesi amaçlanmaktadır. Böylece kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak kurumların, bölgenin ve ülkemizin çeşitli sorunlarını ele alan, TÜBİTAK, DPT, AB, UNDP gibi kuruluşların desteklerinden yararlanılabilecek projeler geliştirilmektedir. Yine araştırma faaliyetleri kapsamında kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarına proje yönetimi, genel yönetim, kalite ve verimlilik geliştirme, insan kaynaklarını geliştirme, süreç iyileştirme, markalaşma ve ihtiyaç duydukları teknik konularda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi planlanmaktadır.

Merkez kapsamında yer alacak faaliyetler aşağıdaki gibi gruplandırılabilir :

I. Uzmanlık Eğitimleri

Sertifika Programları

Bir alanda uzmanlık kazandırmayı hedefleyen, standart bir ders planına uygun olarak yürütülen ve çoğunlukla üniversite mezunlarına yönelik programlardır. Bu tip programların sonunda, sınavlarında başarılı olan katılımcılara, ilgili uzmanlık alanını belirten bir 'Uzmanlık Sertifikası' verilecektir. Sınavlara girmeyen ya da sınavlarda başarısız olan ancak derslerde en az % 70 katılım şartını karşılayan katılımcılar 'Katılım Belgesi' alırlar.

Kısa Süreli Programlar

Firmaların bilgilendirilmesi ve sanayicilerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen ve sertifika programlarından daha kısa süreli eğitim seminerlerinden oluşur. Program bitiminde katılımcılara 'Katılım Belgesi' veya 'Başarı Belgesi' verilir.

'Başarı Belgesi' devam şartını sağlayan ve sınavlarda başarılı olan katılımcılara; 'Katılım Belgesi' ise sınav yapılmayan programlar ile sınav yapılıp da sınavlara girmeyen veya sınavlarda başarısız olan ancak derslerin en az % 70'ine devam etmiş katılımcılara verilir.

Kurumlara Özel Eğitimler

Bir işyeri ya da kuruluşun yalnız kendi personeli için talep ettiği ve bizzat iş yeri ya da kuruluşun kendi mekânında veya Üniversitemizde gerçekleştirilen programlardır. Bu tür programların ilkeleri, içeriği ve süresi işyeri ya da kuruluşun yetkilileri ile programı yürütecek ilgililer tarafından tamamen başvuran kuruluşun gereksinimleri ve istekleri doğrultusunda ortaklaşa belirlenip, katılımcılara programın niteliğine göre 'Başarı Belgesi' ya da 'Katılım Belgesi' verilebilir.

II. Meslek Edindirme Eğitimleri

Sanayinin gereksinim duyduğu yüksek nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik mesleki ve teknik eğitim programları hazırlamak amacıyla düzenlenen ve çoğunlukla lise mezunlarına yönelik olarak hazırlanan uzun süreli programlardır. Bu programlar belirli bir alanda meslek edindirmeye yönelik, birbirini tamamlayan derslerden oluşan açık eğitim programlarıdır. Programı başarıyla tamamlayanlara 'Meslek Sertifikası' verilir.

III.Beceri Kazandırma Eğitimleri

Beceri Kazandırma Programları lise ve üniversite mezunlarına sunulan, belirli bir alanda beceri kazandırmaya yönelik ardışık veya paralel kurslardan oluşan açık eğitim programlarıdır. Programı başarıyla tamamlayanlara 'Yeterlilik Sertifikası' verilir.