6.05.2022

Arıcılıkta Disiplinler Arası İşbirliği Örneği: Akademik Bilgi ve Sektörel Girişimcilik

Arıcılıkta Disiplinler Arası İşbirliği Örneği: Akademik Bilgi ve Sektörel Girişimcilik (1 Nisan 2022)

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanan etkinlikte Achiella Natural Genel Müdürü İlker URAL ve Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU öğrencilerle bir araya gelerek girişimcilik tecrübelerini aktardı.

metin, iç mekan, tavan, oda içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldukişi, yer, dik, poz içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldumetin, duvar, iç mekan içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu