5.02.2024

Konuşmacı Sözleşmesi Örneği

Fakültemiz Öğretim Üyeleri ile konuşmacı sözleşmesi imzalamak isteyen Firmaların aşağıda bulunan Sözleşme taslağını hazırlayarak Dekanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.

Ödeme Beyanı ve Fatura Başvuru Dilekçesi Örneği

Başvuru Dilekçesi Örneği

Konuşmacı Hizmet Sözleşmesi Örneği

Değer Aktarım Oam Beyanı Örneği