Akademik Personel

Bölüm Başkanı
bariskantoglu@duzce.edu.tr
Dahili: 4526
Bölüm Başkan Yardımcısı
ahmetcihan@duzce.edu.tr
Dahili: 4538
iremduzdar@duzce.edu.tr
Dahili: 4539
mustafaisadogan@duzce.edu.tr
Dahili: 4527
pinarcomez@duzce.edu.tr
Dahili: 4552
ecemtumsekcali@duzce.edu.tr
Dahili: 4573
Arş. Gör. Ozan İbrahim Ethem BAĞRIYANIK
ozan.bagriyanik@duzce.edu.tr
Dahili: 4534
Öğr. Gör. Dr. Büşra Kesici
busrakesici@duzce.edu.tr;
Dahili: 4536