11.07.2024

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Okumak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfına öğrenci alımı, Düzce Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Yönergesi Öğrenci Kabulü MADDE 11 ‘'(5) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında öğrenim görmeyi tercih eden öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulunun belirlediği kontenjan dahilinde olmak üzere, hazırlık sınıfına yerleştirilirler; isteğe bağlı hazırlık sınıfında öğrenim göreceklerin listesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından dersler başlamadan önce ilan edilir'' ve ‘'(6) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına o yıl için belirlenen toplam kontenjandan daha fazla başvuru olması durumunda kontenjan; her bir programdan hazırlık sınıfı için başvuru yapan öğrenci sayısının toplam başvuru sayısına oranı ölçüsünde programlara dağıtılır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına başvuran öğrenciler ilgili programa ait ÖSYM yerleşme puanları esas alınarak kontenjan sınırları içinde hazırlık sınıfına kabul edilir. Bu şekilde oluşturulan isteğe bağlı hazırlık sınıfı listesinden herhangi bir sebeple ayrılan öğrencilerin yerine ilk önce program dikkate alınarak, ilgili program öğrencisi olmaması durumunda başka programlardan sıradaki öğrenciler listeye dahil edilebilir'' maddesi uyarınca hazırlık sınıfını tercih edenler arasından kontenjan dahilinde yapılacaktır.